Polska gospodarka jedną z najsłabiej dotkniętych koronawirusem w Europie.

Zdaniem unijnych ekspertów polska gospodarka będzie najmniej dotkniętą gospodarką skutkami epidemii koronawirusa w Europie. Po spadku PKB w 2020, przewiduje się powrót na ścieżkę wzrostu, w kolejnym roku.

 • Polskie PKB spadnie o 4,25% w 2020 roku, w roku 2021 szacuje się wzrost o 4%
 • Polska jednym z największych beneficjentów pomocy unijnej, przewidziany pakiet pomocowy dla Polski ma wynieść 63,8 mld euro
 • Rząd polski przewiduje największą w historii pomoc na walkę z kryzysem w wysokości 312 mld zł
 • 9 czerwca Polski Fundusz Rozwoju uruchomił dostęp do składania wniosków pozyskania finansowania dla dużych przedsiębiorców

Zgodnie z prognozą opublikowaną w raporcie Komisji Europejskiej „European Economic Forecast”, polskie PKB w ujęciu realnym spadnie o 4,25% w 2020 roku, w związku z globalnym kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Jednocześnie szacuje się, że 2021 polska gospodarka powróci na ścieżkę wzrostu, rosnąc o ok. 4%. Pomimo pierwszego od trzydziestu lat ujemnego wzrostu gospodarczego, Polska pośród krajów członkowskich ucierpi najmniej. Eksperci zaznaczają jednak, że ponowny wzrost gospodarczy jest uzależniony od dalszego przebiegu epidemii oraz efektywności rozdysponowania środków pomocowych, dodając, że kryzys może w innym stopniu oddziaływać na poszczególne branże.

W kwietniu agencja ratingowa S&P utrzymała dla Polski długoterminowy rating zadłużenia w walucie obcej A-, uzasadniając ocenę zróżnicowaniem polskiej gospodarki oraz silnymi fundamentami makroekonomicznymi. Również Bank Światowy w wydanym komunikacie stwierdził, że Polska posiada zarówno monetarną oraz fiskalną zdolność do złagodzenia negatywnych konsekwencji kryzysu.

Według danych zawartych w raporcie komisji europejskiej wskaźnik HCIP (zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych) w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł w Polsce prawie 4%, a jego wzrost był głównie podyktowany rosnącymi cenami usług oraz żywności. Eksperci przewidują jednak, że w związku ze spadkiem cen ropy, zmniejszonym popytem oraz spadkiem wynagrodzeń, inflacja w drugim kwartale będzie wyraźnie osłabiona. Przewiduje się że w ujęciu rocznym wskaźnik inflacji wyniesie 2,5 procenta, a w 2021 roku 2,8%.

Należy podkreślić, że Polska otrzyma jedną z największych pod kątem wartości pomoc od Unii Europejskiej, przeznaczoną na pobudzenie ożywienia gospodarczego. Projekt Komisji Europejskiej zakłada przekazanie Polsce 63,8 mld euro w postaci dotacji oraz pożyczek. Stanowi to 8,5 procent wszystkich unijnych środków pomocowych przeznaczonych w związku z kryzysem wywołanym przez COVID-19. Pod względem przekazywanych dotacji Polska jest czwartym co do wartości
beneficjentem w UE, mając otrzymać 37,69 mld euro. Największa pomoc w postaci dotacji ma trafić do Włoch – 81,7 mld euro, 77,3 mld euro – Hiszpanii oraz 38,7 mld euro – Francji. Ponadto do Polski w postaci pożyczek trafi 25,1 mld euro, Włoch – 90 mld euro, Hiszpanii 63 mld euro. Jednocześnie Komisja Europejska zapowiedziała nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027, który ma wynieść 1 135 mld euro.

Polski rząd na działania służące minimalizacji skutków wywołanych pandemią COVID-19 przewidział kwotę ponad 312 mld zł, w ramach tarczy antykryzysowej, opierającej się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego. Szczególnie istotnym z punktu widzenia polskich przedsiębiorców jest jej drugi filar tzw. „Finansowanie przedsiębiorstw”, oraz „Tarcza finansowa”. To właśnie drugi filar pomocowy, na który przeznaczono 74,2 mld zł, zawiera (między innymi):

 • Bezzwrotną pożyczkę dla firm, które utrzymają stałe zatrudnienie,
 • Automatyczny kredyt obrotowy,
 • Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla MŚP,
 • Możliwość rozliczenia wstecz straty podatkowej w PIT i CIT,
 • Zwolnienie ze składek ZUS,
 • Korzystne zmiany dotyczące CIT.

Z kolei „Tarcza finansowa”, to zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego kolejna propozycja rządu, w ramach walki ze skutkami epidemii koronawirusa, dla przedsiębiorców. Planowana pomoc w związku z realizowanym programem ma wynieść ok. 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. polskiego PKB. Największym beneficjentem programu będą małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których przeznaczono 50 mld zł. Natomiast micro oraz duże firmy otrzymają po 25 mld zł.

Warunkiem skorzystania z tarczy finansowej jest nie tylko niezaleganie z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków, lecz również prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 roku, posiadanie rezydencji podatkowej na terenie Polski oraz rozliczenia podatków za ostatnie dwa lata obrotowe na terenie RP. Podmiotem odpowiedzialnym za implementację programu ma być Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

W zależności od statusu przedsiębiorstwa, można ubiegać się o stosowną pomoc od PFRu. Posiadający status dużej firmy mogą ubiegać się o:

 • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres dwóch lat (dostępne 10 mld zł),
 • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres trzech lat, częściowo bezzwrotnych (dostępne 7,5 mld zł),
 • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych udziałów lub akcji (dostępne 7,5 mld zł).

W ramach ubiegania się o pomoc ze środków PFR można aplikować o skorzystanie z kilku form finansowania. Należy mieć jednak na uwadze, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie PFR, że: „(…) łączna kwota finansowania nie przekroczy limitów przewidzianych zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i notyfikacje programów przez KE.”

Możliwość składania wniosków, dla dużych firm rozpoczęła się dnia 9 czerwca poprzez stronę PFRu: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html. Na uwagę zasługuje fakt, że PFR obecnie uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na wdrażanie dwóch z trzech proponowanych rodzajów finansowania tj. pożyczek płynnościowych oraz preferencyjnych. Niemniej zdaniem prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju – Pawła Borysa, zgoda dotycząca instrumentów kapitałowych powinna zostać wydana w najbliższych dniach.

Zakończone projekty i transakcje inwestycyjne

Milionów Euro zaaranżowanego kapitału

Klientów i partnerów

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania związane z naszą firmą lub usługami, które świadczymy, zapraszamy do kontaktu.

Plac Trzech Krzyży 10/14
00-535 Warszawa

LinkedIn

j.dabrowski@dfcm.eu

pl_PL