Działamy globalnie i umożliwiamy rozwój

 

DFCM to firma finansowa zajmująca się inwestycjami. Koncentrujemy na transgranicznych transakcjach fuzji i przejęć oraz strategicznym doradztwie w zakresie finansowania rozwoju poprzez kapitał, dług oraz inne instrumenty finansowe takie jak mezzanine. Specjalizujemy się w projektach, które realizowane są w Polsce oraz regionie CEE. W ostatnich latach pracowaliśmy w różnych sektorach – od sektora finansowego poprzez opiekę zdrowotną aż po projekty eCommerce. Naszą szczególną kompetencją jest łączenie projektów w tradycyjnych branżach z sektorem nowych technologi i fintech’ami. Wierzymy, że świat będzie podlegał transformacji w kierunku rosnącego znaczenia ekonomii cyfrowej oraz nowych modeli biznesowych opartych na online.

Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, wiedzy oraz szerokiej sieci Partnerów, każdemu klientowi oferujemy kompleksowe usługi pomagające w osiąganiu założonych celów biznesowych.

Naszym najważniejszym aktywem są globalne kompetencje, które pozwalają nam oferować efektywne usługi związane z fuzjami i przejęciami, pozyskaniem finansowania i opracowywaniem strategii wejścia na nowe rynki. Działamy z myślą o długoterminowej współpracy, przy zachowaniu wysokich standardów biznesowych.

Nasza organizacja, kultura, know-how i profesjonalizm są wysoko oceniane przez naszych Klientów, wśród których znajdują się największe międzynarodowe firmy i fundusze Private Equity. DFCM zbudował szeroką sieć strategicznych partnerów w regionie CEE oraz pozostałych regionach Europy (tzw. DACH, Skandynawia i UK).

W wyniku doświadczeń blisko dwóch dekad i sfinalizowania różnych transakcji transgranicznych, DFCM ustanowił globalne partnerstwo ze zróżnicowaną grupą chińskich partnerów: prywatnymi inwestorami, grupami kapitałowymi, firmami inwestycyjnymi i firmami doradczymi w USA, Azji i krajach zatoki (UAE).

Unikalne kompetencje

Efektywne usługi z zakresu fuzji i przejęć, aranżacji finansowania lub opracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne, a szczególnie do krajów regionu Europy Centralnej.

Profesjonalne doradztwo

Nowoczesna firma doradcza oferująca usługi w zakresie doradztwa strategicznego, finansowego, fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu w skali regionalnej i globalnej oparte na ponad 20-letniej praktyce w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej.

Globalne możliwości

Współpracujemy z wieloma instytucjami – bankami, firmami inwestycyjnymi i doradczymi, jak również organizacjami pozarządowymi i lokalnymi ekspertami w krajach UE, Azji Wschodniej oraz USA.

Kompleksowe i profesjonalne wsparcie w procesie inwestycyjnym

 

Fuzje i przejęcia oraz aranżacja kapitału na rozwój

  • Fuzje i przejęcia to jeden z najskuteczniejszych sposobów budowania wartości biznesowej w gospodarce światowej.
  • Pomyślnie przeprowadzona transakcja oraz skuteczna integracja firm prowadzą do wymiernych synergii dających możliwości nieosiągalne przez rozwój organiczny.
  • Wspieramy naszych Klientów w procesie tworzenia wartości poprzez integrację firm. Oferujemy kompleksowe usługi organizacji i przeprowadzania procesu akwizycji po obu stronach – kupujących i sprzedających.

Private Equity, Venture Capital

  • DFCM posiada szerokie doświadczenie w doradztwie w zakresie Private Equity oraz Venture Capital. Wspieramy naszych klientów w całym procesie rozpoczynając od stworzenia koncepcji rozwoju strategicznego, kontynuując przez wyszukanie potencjalnych inwestorów i opracowanie strategii pozyskania kapitału kończąc na organizacji i przeprowadzeniu roadshow i negocjacji z potencjalnymi inwestorami.
  • Dzięki naszej rozległej sieci partnerów jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów na całym świecie.

Aranżacja finansowania dłużnego

  • Współpracując z partnerskimi domami maklerskim, DFCM doradza w zakresie pozyskania finansowania dłużnego w formie emisji obligacji korporacyjnych oraz również w zakresie pozyskania finansowania bankowego.
  • Zbudowana sieć kontaktów pośród osób decyzyjnych polskich instytucji finansowych pomaga w szybkim plasowaniu oferty Emitenta oraz uzyskaniu konkurencyjnych warunków finansowania.

Doradztwo strategiczne dla instytucji finansowych

  • W zakresie doradztwa strategicznego, DFCM wspiera swoich klientów w Polsce oraz za granicą, korzystając z szerokiej sieci globalnych partnerów – powstałej dzięki naszym poprzednim projektom międzynarodowym.
  • DFCM doradza firmom w zakresie transgranicznych projektów biznesowych i finansowania wspólnych przedsięwzięć. Jesteśmy obecni na każdym etapie projektu, zajmując się opracowywaniem strategii, analizą opcji strategicznych, doradztwem w trakcie negocjacji i dalszymi planami wdrożeniowymi.
  • Naszym celem jest zainteresowanie inwestorów regionem CEE. Celujemy w instytucje finansowe i fundusze inwestycyjne z silnym naciskiem na Europę i region Europy Środkowo-Wschodniej.

Zakończone projekty i transakcje inwestycyjne

Milionów Euro zaaranżowanego kapitału

Klientów i partnerów

Partnerzy i projekty

DFCM był doradcą funduszy Mezzanine Management i MCI oraz Zarządu Spółki w procesie wyjścia z Netrisk na rzecz inwestora finansowego. Spółka została sprzedana amerykańskiemu funduszowi TA Associates z wyceną ponad 16x EBITDA.

DFCM był doradcą Spółki MBL w procesie pozyskania finasowania dłużnego oraz sprzedaży mniejszościowego pakietu udziałowego.

DFCM był strategicznym doradcą zarządu Spółki Meyra w procesie sprzedaży całościowego pakietu udziałów

DFCM był doradcą strategicznym Zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej w zakresie restrukturyzacji Banku, włącznie z prowadzeniem funkcji Interim Management

DFCM był doradcą akcjonariuszy Spółki Thai Wok w procesie sprzedaży 100% udziałów w Spółce

DFCM był doradcą akcjonariuszy Spółki Extor w procesie sprzedaży 100% udziałów w Spółce

DFCM był doradcą Zarządu Spółki ABC DATA
DFCM aktywnie wspierał Spółkę w procesie zbycia pakietu akcji na rzecz nowego inwestora strategicznego

DFCM był doradcą Zarządu Spółki MCI Capital w analizie wyjść z Spółek portfelowych oraz projekcie fundraisingu dłużnego

DFCM doradzał w tworzeniu Joint Venture pomiędzy ABC Data i Alibaba Group. Dzięki tej współpracy rynek CEE poznał nowe rozwiązania w zakresie cloud computing

 

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania związane z naszą firmą lub usługami, które świadczymy, zapraszamy do kontaktu.

Plac Trzech Krzyży 10/14
00-535 Warszawa

LinkedIn

j.dabrowski@dfcm.eu

pl_PL