Economic Snapshot | Poland

PKB Polski w pierwszej połowie 2021 r. powróciło do poziomu sprzed pandemii. W porównaniu z rokiem poprzednim PKB wzrosło o 5,3%. Roczna stopa inflacji w Polsce przyspieszyła szósty miesiąc z rzędu do 8,6% i osłabiła pozycję złotego wobec EUR i USD. W odpowiedzi na rosnącą inflację Narodowy Bank Polski zgodnie z oczekiwaniami rynku podniósł 4 stycznia referencyjną stopę procentową o 50 punktów bazowych do 2,25%. Eksport w Polsce wzrósł do 24,9 mld euro w październiku z 24,5 mld euro z  września 2021 roku. Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w listopadzie 2021 r. o 15,2 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 7,8 proc. w poprzednim miesiącu i znacznie powyżej oczekiwań rynku. Produkcja przemysłowa przyspieszyła również we wszystkich podsektorach, w tym w sektorze wytwórczym, energii elektrycznej i gazu. Perspektywy dla Polski pozostają stabilne, jednak jest kilka wskaźników, które należy uważnie obserwować w ciągu roku.

Żeby pobrać cały raport kliknij w link poniżej:

⇓ Poland – Economic Snapshot

Zakończone projekty i transakcje inwestycyjne

Milionów Euro zaaranżowanego kapitału

Klientów i partnerów

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania związane z naszą firmą lub usługami, które świadczymy, zapraszamy do kontaktu.

Plac Trzech Krzyży 10/14
00-535 Warszawa

LinkedIn

j.dabrowski@dfcm.eu

pl_PL